loader image

Ianuarie 2020

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8 din statul de funcții al Biroului State Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (31.01.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (31.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (31.01.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (31.01.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (30.01.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la compartimentul administrativ al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (30.01.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (30.01.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la compartimentul administrativ al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (29.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții de șef serviciu pază) poz. 4 la Serviciul de Pază TUIASI. (28.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (27.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la compartimentul administrativ al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (27.01.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 6 la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (27.01.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de paznic, poz. 89 din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Academic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”. (23.01.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 22 și poz. 23, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (23.01.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 2 din statul de funcții al compartimentului administrativ (personal deservire) al Facultății de Construcții și Instalații. (21.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 22 și poz. 23, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (21.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 1 la Departamentul de Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (17.01.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 23, poz. 58 și poz. 91 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (17.01.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 23, poz. 58 și poz. 91 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (16.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 2 la compartimentul administrativ al Facultății de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”. (16.01.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții de șef tură pază), poz. 5 din statul de funcții al Serviciului de Pază al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”. (15.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 22 și poz. 23 din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (14.01.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 23, poz. 58 și poz.91 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (14.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.01.2020)

În data de 22.01.2020, ora 11.00, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de inginer de sistem gradul II în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale în funcția superioară de inginer de sistem gradul I a salariatului Marcel Muscalu. (10.01.2020)

În data de 22.01.2020, ora 11.00, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de administrator patrimoniu studii superioare treapta III în cadrul Biroului Întreținere – Service în funcția superioară de administrator patrimoniu studii superioare treapta II a salariatei Adina Ionescu. (10.01.2020)

În data de 22.01.2020, ora 11.00, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de inginer de sistem gradul II în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale în funcția superioară de inginer de sistem gradul I a salariatului Gheorghiță Butnaru. (10.01.2020)

În data de 22.01.2020, ora 11.00, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de administrator patrimoniu studii superioare gradul III în cadrul Biroului Asistență Tehnică IT&C în funcția superioară de administrator patrimoniu studii superioare gradul II a salariatului Dumitru Anton. (10.01.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții de șef serviciu pază), poz. 4, din statul de funcții al Serviciului de Pază. (09.01.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr. IA, poz. 6, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (08.01.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 23, poz. 58 și poz. 91 din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Academic. (08.01.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.