loader image

Noiembrie 2023

Rezultate probă suplimentară în domeniul competențelor lingvistice (limba engleză) privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr. III, poz.2, din cadrul Compartimentului de Marketing Universitar Prorectoratul  Relații Internaționale. (29.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (29.11.2023)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.II, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (29.11.2023)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. III, poz.5 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Biroului Relații Internaționale ERASMUS+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (28.11.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului „Shoe 5.0 PARTNERSHIP FOR FOOTWEAR INDUSTRY 5.0 READINESS”, Project nr / Contract nr. 2022-1-PT01-KA220-VET-000088122, acronim INDUSTRY 5.0. (27.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (27.11.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului referent de specialitate gr.III, poz. 2 din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (27.11.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (24.11.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției General Administrativă – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartimentul Administrativ. (24.11.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (23.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz 6., pe durată nedeterminatănormă întreagă, din statul de funcții al  Direcția Servicii Studențești – Serviciul Social- Cămin T20. (23.11.2023)

Urmare a cererilor nr.43034/22.11.2023 și nr.43053/22.11.2023, prin care se contestă rezultatul obținut la proba suplimentară în domeniul tehnologiei informației, susținută în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant desecretar studii superioare debutant, poz.3, de către concurenții cu nr.dosar 41601 și nr.dosar 41908, comisia de soluționare a contestațiilor întrunită în termen legal, procedând la recorectarea lucrărilor privind proba suplimentară, a stabilit următorul rezultat:

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (21.11.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 6, pe durată nedeterminată, din statul de funcții al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.11.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr. II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (20.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T1-T2 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.11.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (17.11.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 din statul de funcţii al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (16.11.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.II, poz. 8 din statul de funcţii al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (15.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T1-T2 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.11.2023)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Transport-Auto – Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (13.11.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T1-T2 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2023)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului în baza anunțului public numărul 40130/31.10.2023, realizat conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIasi pentru proiectul tip ROSE – Susținerea tinerilor ingineri-manageri – STIM@DIMA acord de grant 348/SGU/SS/III, cu desfășurare în perioada noiembrie 2023-iunie 2024. (13.11.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare gr.III, poz.5, din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar și nedidactic al Biroului Relații Internaționale ERASMUS + din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (13.11.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate gr.III, poz.2, din statul de funcţii al din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (13.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr. I, poz.6, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.11.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz.6, din statul de funcţii al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.11.2023)

Rezultatele în urma procesului de recrutare și selecție a personalului în baza anunțului public numărul 40130/31.10.2023, realizat conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIasi pentru proiectul tip ROSE – Susținerea tinerilor ingineri-manageri – STIM@DIMA acord de grant 348/SGU/SS/III, cu desfășurare în perioada noiembrie 2023-iunie 2024. (09.11.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Transport-Auto – Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (09.11.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere-Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.11.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 8 din statul de funcţii al Căminului T1–T2 – Serviciul Social din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (06.11.2023)

Reziultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7 din statul de funcţii al Căminului T19 – Serviciul Social  din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (06.11.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare debutant, poz.3, din statul de funcţii al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (01.11.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de bibliotecar studii superioare gr.II, poz. 8, din statul de funcţii al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (01.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (01.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (01.11.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (01.11.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.