loader image

Noiembrie 2019

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (29.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 11 din statul de funcții al Căminului T1-T2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 22, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr. IV, poz. 9, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (29.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (28.11.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8, din statul de funcții al Căminului T5 – T6, îngrijitor, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T17 și îngrijitor, poz. 5 din statul de funcții al Căminului T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, normă întreagă. (28.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8, din statul de funcții al Căminului T5 – T6, îngrijitor, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T17 și îngrijitor, poz. 5 din statul de funcții al Căminului T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, normă întreagă. (27.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6, din statul de funcții al Departamentului Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (22.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. III, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la compartimentul administrativ al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (22.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8, din statul de funcții al Căminului T5 – T6, îngrijitor, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T17 și îngrijitor, poz. 5 din statul de funcții al Căminului T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, normă întreagă. (22.11.2019)

În data de 29.11.2019, ora 14.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. IA, al domnului Andone Gabriel, angajat în funcția de inginer gr. I la Departamentul de Comunicare Grafică din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (21.11.2019)

În data de 29.11.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr. II, al doamnei Pojoga Sînziana-Iuliana, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. III la Biroul State Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (21.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 6, din statul de funcții al Biroului Întreținere – Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (19.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. III, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la compartimentul administrativ al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (19.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de magaziner, poz. 26, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 8, poz. 8 și poz. 5, la Căminul T5-T6, Căminul T17 și Căminul T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.11.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (14.11.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (13.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2019)

În data de 27.11.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I al doamnei Ursu Nicoleta, angajată în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Bazele Electronicii din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (13.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de ospătar tr. IV, poz. 9, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de manipulant bunuri, poz. 22, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 11, din statul de funcții al Căminului T1-T2 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.11.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. III, poz. 1 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (13.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb intern și internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (12.11.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (12.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb intern și internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (11.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (11.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. I, pe durata nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (08.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (07.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.I, poz.6, din statul de funcții al Departamentului Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (06.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.11.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.IA, poz.6, din statul de funcții al Serviciului Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (04.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (04.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem debutant, poz.6, din statul de funcții al Biroului Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (01.11.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (01.11.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.