preloder

Noiembrie 2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb intern și internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (12.11.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (12.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Organizarea Fondului de Documente, Schimb intern și internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (11.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (11.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. I, pe durata nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (08.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (07.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.I, poz.6, din statul de funcții al Departamentului Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (06.11.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.11.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.11.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare gr.IA, poz.6, din statul de funcții al Serviciului Organizarea Fondului de Documente, Schimb Intern și Internațional din cadrul Bibliotecii TUIASI. (04.11.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (04.11.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem debutant, poz.6, din statul de funcții al Biroului Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (01.11.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (01.11.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.