loader image

August 2018

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz. 5din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (24.08.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 5din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.08.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr. IA, poz. 3din statul de funcții al Departamentului de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (17.08.2018)

În data de 14.09.2018, ora 08.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de tehnician treapta III al domnului Cimpoeșu Robert Cristian, angajat în funcția de tehnician debutant la Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată de la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

În data de 04.09.2018, ora 10.00, va avea loc concursul de promovare pe postul de secretar facultate gr. II al doamnei Strugariu Oana Maria Loredana, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare gradul III, poz. 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

În data de 03.09.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III al doamnei Agape Mariana, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial.

În data de 03.09.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. II al doamnei Rădianu Daniela-Mihaela, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. III la Facultatea de Construcții și Instalații.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.