preloder

Adrese facultăţi

Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino”

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 43

700050 Iasi, Romania

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Str. Dimitrie Mangeron, Nr. 27

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului”Cristofor Simionescu”

Str. Dimitrie Mangeron, Nr. 73

700050, Iaşi, România

Facultatea de Construcții și Instalații     

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 43

700050, Iaşi, Romania

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 59, A, Et. 1

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Bd. Carol I, Nr. 11

700506, Iasi, Romania

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 21- 23

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 65

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Mecanică

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 61-63

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 61 A

700050, Iasi, Romania

Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial

Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 29

700050, Iaşi, România

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.