loader image

Peste 1.300 de candidați în primele 7 zile de admitere la TUIASI și concurență record la Arhitectură. Înscrierile continuă până pe 23 iulie!

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) continuă admiterea până pe 23 iulie, după o primă săptămână cu rezultate de succes. Peste 1.300 de candidați unici și-au depus dosarele în perioada 4 – 11 iulie la cele 11 facultăți ale TUIASI, iar numărul acestora continuă să crească, situația în timp real putând fi urmărită de toți cei interesați pe platforma unică pusă la dispoziție de către specialiștii TUIASI.

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” și-a încheiat perioada de admitere pe 7 iulie, înregistrând o concurență record a ultimilor ani: 275 de candidați pe 100 de locuri, deci 2,75 de candidați / loc. Pe data de 9 iulie a avut loc și proba scrisă pentru a putea selecta cei mai buni elevi care doresc să urmeze o carieră în arhitectură.

Cursa nu e încheiată însă pentru ceilalți 175 de candidați care nu au prins un loc la Facultatea de Arhitectură: pe baza sistemului inovativ introdus de Politehnica ieșeană, un candidat se poate înscrie cu același dosar și cu aceeași taxă la toate specializările pe care le dorește de la 3 facultăți ale TUIASI. Dacă va dori să se înscrie la mai multe specializări, de la celelalte opt facultăți ale universității, acesta va plăti o taxă suplimentară de 100 de lei. Toate detaliile legate de admitere pot fi consultate pe site-ul universității.

Admiterea se poate realiza pe platforma online, gândită de către specialiștii TUIASI să fie cât mai interactivă și ușor de utilizat de către toți absolvenții, dar și la o serie de puncte organizate de fiecare facultate în parte. Profesorii și studenții universității sunt acolo pentru a-i ajuta pe candidați să completeze formularele și să ia cele mai informate decizii cu privire la viitorul lor.

Perioada de înscrieri se va încheia la Facultatea de Automatică și Calculatoare pe 14 iulie, proba scrisă fiind programată pentru 19 iulie, dar va continua pentru celelalte facultăți până la data de 23 iulie inclusiv. Echipa universității a creionat și o serie de răspunsuri la cele mai întâlnite întrebări din partea tinerilor absolvenți, pe care le-a publicat la acest link.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va scoate anul acesta la concurs un număr de 6.500 de locuri la concursul de admitere, dintre care 3.400 sunt la licență, 2.900 la master și 200 la doctorat. În ceea ce privește locurile la buget, fără taxă, finanțate de statul român, doar la licență vor fi aproximativ 2.400, incluzând și locurile destinate românilor de pretutindeni, la master vor fi 1.350 și 120 la doctorat.

Cu excepția Facultăților de Automatică și Calculatoare și de Arhitectură, care au probe scrise, specifice profilului, admiterea la facultățile TUIASI se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinație cu media de la o disciplină a aceluiași examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. În cadrul fiecărei facultăți, candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aferente fiecărui domeniu de studii.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaților înscriși și confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaților li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.

Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea / transmiterea actelor ȋn original. Rezultatele finale ale admiterii, sesiunea de vară, vor fi făcute publice până pe 31 iulie. Sesiunea de admitere din toamnă este programată pentru 5 – 16 septembrie.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.