Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Documente utile - CSUD

Documente utile

 

I. REGULAMENTE

 

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat

 

ANEXE LA REGULAMENTE

 

1. Domeniile în care se organizează doctoratul la TUIAȘI

2. Procesul verbal de susținere a colocviului de admitere - WORD / PDF

3. Procesul verbal de susținere a proiectului de cercetare științifică - WORD / PDF

4. Procesul verbal pentru susținerea raportului științific - WORD / PDF

5. Programul de pregătire universitară avansată, anul I 2017 / 2018 - WORD / PDF

6. Programul de cercetare științifică, anul II 2017 / 2018 - WORD / PDF

7. Catalogul pentru examenele ce trebuie susținute de către doctoranzii din anul I, admiși în anul 2017 - WORD / PDF

 

CONTRACTE DE DOCTORAT - 2017 / 2018

Regulamente școli doctorale

 

 

II. MODELE CERERI

 

Model cerere prelungire program cercetare - WORD

Model cerere perioadă de grație - WORD

Model cerere susținere raport cercetare - WORD / PDF

Model cerere schimbare conducător doctorat - WORD / PDF

Model cerere schimbare titlu teză - WORD / PDF

Model cerere retragere doctorat - WORD / PDF

Model cerere decont cheltuieli - WORD

Model cerere decalare susținere raport cercetare - WORD / PDF

 

III. DOCUMENTE SUSȚINERE TEZĂ DOCTORAT

 

Procedură susținere teză doctorat - FORMULARE

 

Formularul PO.CSUD.01-F3 - Cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat

Formularul PO.CSUD.01-F4 - Cerere presusținere teză

Formularul PO.CSUD.01-F5 - Avizul comisiei de îndrumare

Formularul PO.CSUD.01-F6 - Referat director școala doctorală

Formularul PO.CSUD.01-F7 - Cerere aprobare comisie doctorat

Formularul PO.CSUD.01-F8 - Cerere susținere publică teză doctorat

 

Model de primă pagină la rezumatul tezei de doctorat

 

 

IV. DOCUMENTE PLATA COMISIE TEZA DOCTORAT

Referatele tip pentru plata referenților oficiali care fac parte din comisiile de susținere a tezelor de doctorat

 

IMPORTANT! - Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de susținere a tezei de doctorat împreună cu actele menționate la punctul 2, alin. a) din Decizia nr. 1737/24.07.2012 (actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajați ai universității) se vor depune la Biroul Organizare-Salarizare-Normare cu minim 7 zile înainte de data susținerii publice a tezei de doctorat.

 

Pentru referenții străini, se vor prezenta următoarele acte:

 

  • 1. copie pașaport;
  • 2. adresa de la universitatea de proveniență din care să rezulte funcția și data angajării.
  • 3. CV-ul semnat pe fiecare pagină, daca sunt cercetători.

 

Pentru ridicarea din casierie a sumei ce revine referenților străini din comisia de susținere a tezei de doctorat, se va întocmi o împuternicire la care se atașează: copie pașaport și copie B.I. (C.I.) a persoanei împuternicite.

 

MODEL IMPUTERNICIRE

DECIZIA 1737/24.07.2012

MODEL CV EUROPASS

.