loader image

Specialiști în mecanică se reunesc online în perioada 4-5 iunie la o nouă ediție a Conferinței Internaționale ACME, găzduită și organizată de TUIASI

Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va organiza în perioada 4-5 iunie o nouă ediție, cea de-a IX-a, a Conferinței Internaționale ACME – Advanced Concepts in Mechanical Engineering. Date fiind condițiile actuale de restricții impuse pentru protejarea împotriva pandemiei de COVID-19, aceasta va fi prima ediție a conferinței care va fi organizată exclusiv online, deschiderea oficială fiind programată pentru ziua de joi, 4 iunie, de la ora 10.00.

Conferința internațională ACME a fost iniţiată în anul 2004 de către profesorul Spiridon Creţu, decan al Facultăţii de Mecanică la acea vreme. Manifestarea științifică a fost planificată încă de la început să se desfășoare o dată la doi ani, la începutul lunii iunie. Astfel, până în prezent s-au desfăşurat opt conferinţe, anul acesta fiind programată cea de-a nou ediție.

„În ciuda condiţiilor vitrege din anul acesta, Facultatea de Mecanică a decis ca să se păstreze datele de susţinere a conferinţei, introducându-se forma online, utilizată, de altfel, şi în străinătate sau la alte universităţi din ţară. Scopul conferinţei este de a reuni specialişti din domeniul ingineriei mecanice, din ţară şi din străinătate, pentru a se promova concepţiile avansate în domeniul proiectării, a inovării şi a cercetării sistemelor mecanice şi mecatronice, în contextul progresului tehnologic şi informaţional actual”

au precizat reprezentanți ai Facultății de Mecanică

Tematica ACME 2020 se desfăşoară pe următoarele domenii specifice Facultăţii de Mecanică: Organe de maşini, Tribologie, Materiale şi Ingineria suprafeţei, Mecatronică, CAD, Vibraţii mecanice, Mecanisme, Robotică, Mecanica corpurilor deformabile, Automobile, Motoare şi sisteme de propulsie, Siguranţa transportului rutier, Termodinamică, Transfer de căldură, Energii regenerabile, Sisteme și echipamente termice, Tehnologii moderne în agricultură, Procesarea produselor agricole.

Programul integral al întâlnirii de anul acesta poate fi consultat pe siteul conferinței.

Lucrările primelor cinci conferinţe sunt publicate în Buletinul I.P. Iaşi. Lucrările prezentate la a VI-a ediție (ACME2014) sunt indexate în Baza de date internaţională Scopus, iar cele prezentate în ultimele două ediţii (ACME2016 și ACME2018) au fost indexate atât în ​​Web of Science (ISI – Thomson), cât și în Scopus. La conferinţa de anul acesta sunt acceptate peste 150 de lucrări ştiinţifice, acoperind toate domeniile de specializare ale facultăţii.

Pe parcursul celor opt ediţii ale ACME au fost prezenți la Iași personalități marcante ale vieţii ştiinţifice internaţionale din domeniu, colaboratori în programe de cercetare, dar şi parteneri în programe ERASMUS. Printre aceștia se numără:

  • profesorul Yvan Baudoin, de la Academia Militară Regală din Bruxelles, Doctor Honoris Causa al TUIASI,
  • profesorul Peter Lorenz, de la Universitatea Tehnică din Saarland, Germania, Doctor Honoris Causa al TUIASI
  • profesorul Daniel Nelias, de la INSA Lyon, Doctor Honoris Causa al TUIASI, specialist renumit în domeniul Tribologie
  • profesorul Valeriu Dulgheru, de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, Doctor Honoris Causa al TUIASI
  • profesorul Romeo Glovnea, de la Universitatea Sussex din Anglia
  • profesorul Constantin Ciocănel, de la Northern Arizona University, SUA
  • profesorul Benyebka Bou-Said, de la INSA Lyon
  • profesorul Jose Machado, de la Universitatea Minho, Portugalia

Alături de aceștia au fost prezenți și alţi tineri cercetători din Japonia, India sau Franța.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.