loader image

Studenții Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la TUIASI au ecologizat cursul de apă Bahlui

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, miercuri, 22 martie 2023, studenții de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), alături de angajații Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, cât și cei de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, au ecologizat cursul de apă Bahlui.

Mesajul studenților și a specialiștilor din domeniu este cel că apa este o resursă epuizabilă, iar râurile, lacurile, mările și oceanele trebuie să fie păstrate mereu curate.

„Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie fiind o inițiativă adoptată de ONU în anul 1992 ce își propune sensibilizarea populației planetei asupra provocărilor cu care se confruntă managementul resurselor de apă, a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Le mulțumim tuturor pentru implicare și spirit civic”

au precizat organizatorii
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.