preloder

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial – partener în proiectul internaţional TECLO

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin Facultatea de Textile-Pielarie și Management Industrial, a participat, în calitate de partener, la competitia lansata în anul 2014 în cadrul programului Erasmus+, finanţat de Uniunea Europeană, cu proiectul “TECLO – Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies”, obţinând grantul solicitat pentru perioada de doi ani în care se va derula.

Consorțiul proiectului mai cuprinde încă 13 parteneri: Link Campus University – coordonator, CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (Italia), Universiteit Gent (Belgia), Material Connexion (Italia), Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, Universitat Politècnica de Catalunya (Spania), Technological Education Institute of Piraeus, A Fotopoulou GLP, Creative Thinking Development (Grecia), ASITEX (Romania), University of Ljubljana (Slovenia), Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Polonia), Maison de la Promotion Sociale (Franţa).

Principalele obiective ale proiectului TECLO sunt: modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa în domeniul textile și îmbrăcăminte, printr-o mai bună anticipare a nevoilor de competenţe şi abilităţi, prin dezvoltarea de parteneriate durabile între institutiile de invațământ superior și anagajatori.

Parteneriatul va conduce la o mai bună adaptare a sectorului de textile şi îmbrăcăminte în perioadele de criză printr-o mai bună anticipare şi gestionare a schimbărilor, prin formarea unei noi generaţii de manageri capabili să determine sinergii mai puternice între inovare, competenţe şi cerinţele impuse la  locurile de muncă.

Prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului a avut loc la Roma, la ”Link Campus University”, în perioada 8 – 19 decembrie 2014.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.