loader image

Workshop organizat de Universitatea Tehnică între 28-29 martie despre „Georeferentierea și prelucrarea datelor laser scaner terestru (LST) și a imaginilor UAV”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, organizează o nouă ediție a workshopului „Georeferențierea și prelucrarea datelor laser scanner terestru (LST) și a imaginilor UAV în perioada 28 – 29 martie 2019.

Workshop-ul se adresează cercetătorilor, persoanelor din producţie şi studenţilor interesaţi de georeferenţierea şi prelucrarea norilor de puncte laser scaner terestru (LST) şi a imaginilor preluate cu un sistem aeropurtat fără pilot (UAV). Se acceptă un număr de maxim 20 cursanţi ce vor fi selectaţi în funcţie de ordinea înscrierii. Workshopul se va ţine în limba română şi engleză.

Workshop-ul oferă o introducere în principiile scanării laser terestre, a softului open-source „CloudCompare” şi a softului comercial „Pix4D Mapper”. În cadrul sesiunii de început, va fi prezentată teoria de bază a scanării laser terestre într-o serie de cursuri, incluzând: principii de bază ale scanării laser terestre, aducerea în coincidenţă a măsurătorilor laser scaner terestre, georeferenţierea directă şi indirectă a măsurătorilor laser scaner terestre şi altele, dar şi teoria preluării şi prelucrării imaginilor UAV.

După-amiază, workshop-ul este dedicat unei sesiuni de teren în vederea preluării datelor laser scaner terestru cu ajutorul scanerului „Maptek I-Site 8820” şi a imaginilor UAV cu ajutorul platformei „low-cost” DJI Phantom 3 Standard. Cea de-a doua zi va fi dedicată prelucrării norilor de puncte LST (georeferenţierea, filtrarea, clasificarea, crearea MDT, MDSR şi MDA în format raster şi TIN, a curbelor de nivel, a profilelor, calculul unei suprafeţe, a înălţimilor obiectelor de la suprafața terenului etc.) şi a imaginilor UAV, participanţii fiind împărţiţi în grupuri de lucru. La final, fiecare grup de lucru va realiza o scurtă prezentare a rezultatelor obţinute, participanţii putând iniţia discuţii pe baza celor prezentate.

Participanţii pot rezolva partea practică a workshop-ului pe computerul personal pe care trebuie să fie instalat softul „CloudCompare” şi „Pix4D Mapper” sau pe unul dintre calculatoarele existente în sala de curs. Softul „CloudCompare” poate fi descărcat de la acest link.

Pentru mai multe detalii, consultați programul evenimentului.

ORGANIZATORI

 • Prof. univ. dr. ing. Norbert Pfeifer – Universitatea Tehnică din Viena, Austria
 • Conf. univ. dr. ing. Valeria Ersilia Oniga – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Asociaţia Tinerilor Fotogrammetrişti
 • Societatea Romană de Fotogrammetrie ŞI Teledetecţie

CO-ORGANIZATORI

 • Profesor dr.  ing. Florian Stătescu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Conf. dr. ing. Constantin Chirilă – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Prof. dr. ing. Constantin Bofu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Conf. dr. ing. Adrian Savu – Universitatea Tehnică de Construcţii București, Romania
 • Conf. dr. ing. Aurel Negrilă – Universitatea Tehnică de Construcţii București, Romania
 • Şef lucr. dr. ing. Maximilian Diac – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Mihaela Macovei – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Horaţiu Iulian Hogaş – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Cristian Onu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Dan Pădure – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Loredana Crenganiș – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Anca Alina Lazăr – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Costinela Pîrvan – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Şef lucr. dr. ing. Gabriel Săndulache – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Prof. dr. ing. Catrinel-Raluca Giurma-Handley – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Prof. dr. ing. Sorin Herban – Universitatea Politehnica Timişoara, Romania
 • St. doctorand ing. Breaban Ana-Ioana – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Ing. Oniga Mircea-Barbu – Persoană fizică autorizată
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.