loader image

Admiterea la studii de licență a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

Cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE se pot înscrie la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele.

Pentru informaţii privind admiterea, documentele necesare, taxele etc., va rugăm să contactaţi facultatea.

În plus, candidaţii UE, SEE şi CE vor prezenta la dosarul de înscriere la admitere următoarele documente:

  1. Atestatul de recunoaştere a studiilor: http://www.cnred.edu.ro/
  2. Certificatul de competenţă lingvistică

Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatului de recunoaștere a diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatului dovada depunerii dosarului la CNRED, diploma de bacalaureat și foile matricole pentru toți anii de liceu, traduse în română sau engleză dacă sunt emise în alte limbi decât engleză sau franceză. Actele de studii emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi vizate de Apostila de la Haga de autoritățile competente din țările emitente. Pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada / Oficiul Consular al României din țara emitentă.

Cetățenii vor depune atestatul de recunoaștere a diplomei până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declarați respinși la concursul de admitere.

Informaţii suplimentare


Procedura pentru Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.


Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Gabriela LEŢCAI, consilier
E-mail: letcai.gabriela@edu.gov.ro
Telefon: +40 214 055 640
Fax: +40 213 131 013

Veronica MURARIU, consilier
E-mail: dinu.veronica@edu.gov.ro
Telefon: +402 140 56 260
Fax: +40 213 131 013


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.