loader image

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studii de licență și masterat, pentru cetăţenii din state terțe UE | anul universitar 2023 – 2024

Admission to study at Gheorghe Asachi Technical University of Iași (non-EU students)

Application form – Letter of acceptance to studies

List of higher education institutions holding a preparatory year


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.